#कुबेर मुद्रा

हातको यी मुद्राले हटाउँछ तनाव र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या

हातको यी मुद्राले हटाउँछ तनाव र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या

स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने नेपाली उखानलाई हामी सकेसम्म व्यवहारमा उतार्ने कोशिस...

हातको यी मुद्राले हटाउँछ तनाव र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या

हातको यी मुद्राले हटाउँछ तनाव र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या

स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने नेपाली उखानलाई हामी सकेसम्म व्यवहारमा उतार्ने कोशिस...