Dr. Suman Chapagain News

छिनछिनमा पिसाव लाग्छ ? 

छिनछिनमा पिसाव लाग्छ ? 

सामान्यतया एक स्वस्थ व्यक्तिले दिनमा ४ देखि ६ पटकसम्म पिसाव फेर्ने गर्छ । तर...