#गर्दनको हड्डीमा

गर्दनको दुखाई बेवास्ता नगरौं, पक्षघात हुनसक्छ (भिडियोसहित)

गर्दनको दुखाई बेवास्ता नगरौं, पक्षघात हुनसक्छ (भिडियोसहित)

गर्दनको दुखाईले तत्कालै गम्भीर असर नगर्ने हुँदा धेरैले यसलाई सामान्य रुपमा...