Dr. Anil Shrestha News

यसकारण हुन्छ प्रोस्टेट

यसकारण हुन्छ प्रोस्टेट

पुरुषको पिसाबथैली र लिङ्गको बिचमा रहेको ग्रन्थीलाई प्रोस्टेट भनिन्छ । यो ४०...