Dr. Naveen Prakash Shah News

यसकारण हुन्छ दम

यसकारण हुन्छ दम

दम के कारणले हुन्छ भन्ने निश्चित नभए पनि अत्यधिक धुवाँ धूलोमा धेरै समय बस्ने...