छालामा मुसा आउने कारण यस्तो छ, यसरी हटाउने ?Download our app to get more features

छालामा मुसा आएर हैरान पारेको छ ? मुसा के कारणले आउँछ र कसरी हटाउने वरिष्ठ छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डा.संगीता बराल बस्नेतको राय यस्तो छ :

 

Comment from facebook