मधुमेह भएपछि अरु अङ्गहरुलाई सुरक्षित राख्न यस्तो जिवनशैलीको महत्त्वपूर्ण भुमिका हुन्छ।Download our app to get more features

मधुमेह भएपछि अरु अङ्गहरुलाई सुरक्षित राख्न यस्तो जिवनशैलीको महत्त्वपूर्ण भुमिका हुन्छ।

Comment from facebook