Dr. Lalit Kumar mishra News

होमियोप्याथीक अन्य उपचार पद्धति भन्दा यसकारण प्रभावकारी छ (भिडियोसहित)

होमियोप्याथीक अन्य उपचार पद्धति भन्दा यसकारण प्रभावकारी छ (भिडियोसहित)

होमियोप्याथीक उपचार पद्धति अस्तित्वमा आएको दुई सय २५ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको...