Dr. Kamal Lamsal News

मुटुरोग तथा यौन जीवन

मुटुरोग तथा यौन जीवन

यौन स्वास्थ्य जीवनको आवश्यकता हो र यसलाई कुनै रोगमा पनि पूर्ण रुपमा वर्जित...