Dr. Prerana Kansakar News

आँखाभित्र मासु पलाएको छ ? यस्तो मासुले कसरी दृष्टि गुम्छ ?

आँखाभित्र मासु पलाएको छ ? यस्तो मासुले कसरी दृष्टि गुम्छ ?

आँखा शरीरकोे महत्वपूर्ण र संवेदनशिल अंग हो । आँखामा समस्या आउँदा वा दृष्टि...

आँखाभित्र मासु पलाएको छ ? यस्तो मासुले कसरी दृष्टि गुम्छ ? (भिडियो सहित)

आँखाभित्र मासु पलाएको छ ? यस्तो मासुले कसरी दृष्टि गुम्छ ? (भिडियो सहित)

आँखा शरीरकोे महत्वपूर्ण र संवेदनशिल अंग हो । आँखामा समस्या आउँदा वा दृष्टि...