#नवराज ओझा

रुपा गाउँपालिकाका पाँच स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशाला

रुपा गाउँपालिकाका पाँच स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशाला

पोखरा, १७ जेठ । कास्की जिल्लामा क्षेत्रफलको हिसाबले सबै भन्दा सानो एवं...