#दुबी

के तपाईंलाई सेतो दुबीले सताएको छ  ?

के तपाईंलाई सेतो दुबीले सताएको छ ?

के हो सेतो दुबी  ?  छाला सेतो बनाउने रोगहरु मध्ये सेता दुवीले...