स्किन टाइप अनुसार स्किन केयर स्वास्थ छालाकोलागी निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छDownload our app to get more features

छालाको विभिन्न प्रकारहरु हुन्छन् । आफ्नो Skin type अनुसारको skin care routine हुनुपर्दछ। सुन्दर मत्र नभै स्वस्थ छालाको चाहाना पूरा गर्न यस्ता कुरामा ध्यन पुर्याउनु आवश्यक हुन्छ ।

Comment from facebook