म्याग्दीमा ग्रामीण पोषण सुरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा

म्याग्दीमा ग्रामीण पोषण सुरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा

म्याग्दी,१७ चैत ।  म्याग्दीमा चालु आर्थिक वर्षददेखि ग्रामीण पोषण सुरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन आएको  छ ।  पोषण अवस्थाको सुधारका लागि जिल्लाका छवटै स्थानीय तहमा ग्रामीण पोषण सुरक्षण कार्यक्रम सुरु भएको हो । कृषि ज्ञान...