#नर्सिङ प्रमाणपत्र तह

वीर र परोपकार नर्सिङ क्याम्पसमा नर्सिङ प्रमाणपत्र तहका लागि भर्ना खुल्यो, पुरुषका लागि ६  सिट  

वीर र परोपकार नर्सिङ क्याम्पसमा नर्सिङ प्रमाणपत्र तहका लागि भर्ना खुल्यो, पुरुषका लागि ६ सिट  

काठमाडौं, ३० असार । वीर अस्पताल नर्सिङ क्याम्पस र परोपकार नर्सिङ क्याम्पस...