#लोक सेवा आयोग

लोक सेवा आयोग: स्वास्थ्यका यी ६ तहको विज्ञापन  र परीक्षा कहिले हुन्छ (हेर्नुहोस्)

लोक सेवा आयोग: स्वास्थ्यका यी ६ तहको विज्ञापन र परीक्षा कहिले हुन्छ (हेर्नुहोस्)

काठमाडौं, १ साउन । लोक सेवा आयोगले आ.व. २०७६ /७७ को पदपूर्ति सम्बन्धि...