निःसन्तान मध्ये ८५ प्रतिशतले सामान्य उपचारमै सन्तान पाउँछन्Download our app to get more features

कुनै पनि परिवार नियोजनका साधन प्रयोग नगरि नियमित सहवास गरेको एक वर्षसम्म पनि बच्चा भएन भने त्यस्तो अवस्थालाई निःसन्तान भनिन्छ । निःसन्तान हुनुमा महिला र पुरुष दुबैको उत्तिकै भुमिका रहन्छ । कन्सल्टेन्ड गाइनोकोलोजिष्ट सविना श्रेष्ठको भनाइ यस्तो छ । 

For more article click https://www.hamrodoctornews.com/detail/9722

Comment from facebook